Today's words - June 5, 2021

A fresh list of Chinese words from the news of June 5, 2021. Increase your vocabulary by seeing it in context in news headlines.

绿
green
绿意中国
未来
wèi lái
future, tomorrow
未来,在我们手中
中国共产党
zhōng guó gòng chăn dăng
Communist Party of China
马丁 雅克:中国共产党无疑是过去100年中最成功的政党
中共
zhōng gòng
abbr. for 中國共產黨|中国共产党[zhōng guó gòng chăn dăng], Chinese Communist Party
镜观中国丨中共一大纪念馆开馆
芒种
máng zhòng
Mangzhong
芒种悄然至,人生丰收时