Today's words - December 12, 2020

A fresh list of Chinese words from the news of December 12, 2020. Increase your vocabulary by seeing it in context in news headlines.

北京市
bĕi jīng shì
Beijing
第六届大众冰雪北京公开赛开幕
冰雪
bīng xuĕ
ice and snow
第六届大众冰雪北京公开赛开幕
美国梦
mĕi guó mèng
American Dream
美国梦”,一个真实的谎言
中共中央
zhōng gòng zhōng yāng
Central Committee of the Communist Party of China, abbr. for 中國共產黨中央委員會|中国共产党中央委员会[zhōng guó gòng chăn dăng zhōng yāng wĕi yuán huì]
征求对经济工作的意见和建议 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话