Today's words - November 27, 2020

A fresh list of Chinese words from the news of November 27, 2020. Increase your vocabulary by seeing it in context in news headlines.

马克思主义
mă kè sī zhŭ yì
Marxism
开辟21世纪马克思主义发展新境界
老龄化
lăo líng huà
aging (population)
观中国丨为“中度老龄化”社会做好准备
民营企业
mín yíng qì yè
Civilian-run enterprise
民营经济,走向更加广阔的舞台
习近平
xí jìn píng
Xi Jinping (1953-)
金句来了!习近平:劳动是一切幸福的源泉
民营
mín yíng
privately run
民营经济,走向更加广阔的舞台